Spelregels Klaverjassen

SPELREGELS KLAVERJASSEN

Klaverjassen wordt gespeeld door 4 personen, spelers die tegenover zitten zijn partners. Er worden met 32 kaarten gespeeld (Zeven tot en met Aas). Het doel van het spel is natuurlijk om meer punten te verzamelen dan de tegenpartij.

INLEIDING

Er zijn 4 spelers in twee teams. Elke speler krijg acht kaarten gedeeld. Elk spel bestaat dus uit acht slagen(slag=beurt) : per slag speelt elke speler een kaart, één slag bestaat dus uit vier kaarten. Een slag begint met de speler die aan de beurt is (dat is de speler die de vorige slag heeft behaald). Die speler speelt een kaart. De volgende speler (links van hem) moet vervolgens ook een kaart van dezelfde soort spelen. Daarna weer de volgende speler (links) en dan de laatste speler. De slag is dan afgelopen en de vier kaarten van de slag gaan naar het team van de speler die de hoogste kaart van de gevraagde soort heeft gespeeld. Die kaarten worden bij de reeds behaalde kaarten gelegd van dat team.

Als een speler de gevraagde soort niet heeft dan moet die speler een troefkaart spelen. Heeft een andere speler ook al een troef gespeeld, dan geldt als extra regel dat je een hogere troef moet spelen, als je dat kunt. Als er troef is gespeeld in een slag, dan gaat die slag naar degene die de hoogste troef heeft gespeeld. Heb je geen kaarten van de gevraagde kleur en ook geen troefkaarten, dan mag je een willekeurige kaart bijspelen. Diegene die de slag heeft binnengehaald moet de volgende slag beginnen. Als iemand met troef uitkomt, dan moet je (als je dat kunt) altijd een hogere troef opspelen. Kun je dat niet, dan pas mag je een lagere troef spelen.

VOLGORDE EN PUNTENTELLING

Geen Troef Troef
Aas 11 Boer 20
Tien 10 Negen (Nel) 14
Heer 4 Aas 11
Vrouw 3 Tien 10
Boer 2 Heer 4
Negen 0 Vrouw 3
Acht 0 Acht 0
Zeven 0 Zeven 0

Het team dat de laatste slag haalt, krijgt 10 punten extra. In totaal zijn er dus 162 punten.

TROEF MAKEN

Na het delen van de kaarten wordt van een een ander, niet gebruikt spel, een kaart gedraaid (of van de overblijvende kaarten van twee-zes). De speler links van de deler kijkt als eerste of hij speelt of past met troefkleur (de kleur van de gedraaide kaart). Je speelt als je denkt dat je meer dan de helft van het aantal punten kunt halen met de gedraaide troefkaart. Je past als je denkt dat je dat niet kunt halen. Als een speler past, is de volgende speler aan de beurt om te spelen of passen. Past elke speler dan zijn er diverse varianten hoe er verder gespeeld wordt, maar meestal wordt er nog een keer een kaart gedraaid of mag de eerste speler kiezen met welke troef hij speelt (met uitzondering van de eerder gedraaide kaart). De speler links van de deler komt altijd als eerste uit als de troefkleur bekend is.

EINDE VAN HET SPEL

Aan het eind van het spel en dus na acht slagen, worden de punten geteld. Heeft het team van degene die speelde had gezegd, minstens de helft van de punten plus 1, dan hebben ze gewonnen en krijgt iedereen de punten die ze hebben behaald. Heeft het spelende team te weinig punten, dan gaan alle punten, plus roem (zie hierna) naar de tegenpartij. Het spelende team gaat dan “NAT” en krijgt nul (0) punten. Hierna begint een nieuwe ronde klaverjassen. Als een team speelt en het haalt alle slagen in een ronde binnen (niet dus alleen alle punten), dan heeft dat team een zogenaamde “PIT” gehaald. Voor een pitje krijg je 100 bonus punten.

ROEM

Roem is punten die buiten de normale puntentelling om gaan. Roem krijg je als er een bepaalde combinatie van kaarten in je slag zit De punten gaan naar het team van de speler die de slag haalt. Voor de volgorde van roem geldt de normale volgorde van kaarten (geen troef volgorde hierboven).

Volgorde Roem
Drie opeenvolgende kaarten van 1 kleur 20 punten
Vier opeenvolgende kaarten van 1 kleur 50 punten
Heer en Vrouw van troef (= stuk) 20 punten
Vier dezelfde plaatjes (bijvoorbeeld 4xHeer) 100 punten

Als er roem in een slag zit, moet die worden gemeld door het team dat de slag binnenhaalt. Wordt de roem niet gemeld dan telt de roem niet. Roem punten tellen ook mee voor de eindstand, dus een team kan met de normale punten gewonnen hebben, maar verliezen nadat roem wordt meegerekend of andersom. Heer en Vrouw van Roem telt altijd als extra roem, dus als er bij een troefslag 3 opeenvolgende kaarten liggen waaronder Heer en Vrouw dan is de roem 40 punten en als er vier op een volgende kaarten liggen van troef met Heer en Vrouw dan is dat 70 roem.

VERZAKEN

Als een speler een niet geoorloofde kaart speelt, dan verzaakt die speler. Dat kan b.v. een verkeerde kleur zijn of als je niet overtroeft wanneer dat moet. Als verzaken wordt gezien door de tegenpartij, dan eindigt die ronde direct en ontvangt het team dat niet heeft verzaakt 262 punten + alle roem van die ronde.

VARIANTEN

Klaverjassen kan op verschillende manieren gespeeld worden. De hierboven beschreven manier is Rotterdams, bij deze variant is het verplicht indien je een gespeelde kleur niet hebt te troeven. (je moet dus gewoon altijd troeven, en indien mogelijk overtroeven).
Bij het Amsterdamse klaverjassen is het niet verplicht, als je een gespeelde kleur niet hebt, in te troeven als de slag aan de partner ligt (dus: Je hoeft niet te troeven als je maat op dat moment de hoogste kaart in de slag heeft). Daarnaast mag je als er getroeft is of troef is gevraagd niet ondertroeven. Kun je geen kleur bekennen en heeft iemand anders al ingetroefd en kun je niet over troeven, dan moet je een kaart van een andere kleur bijspelen.

Hieronder staat de klaverjassen variant met biedsysteem, dat kan zowel in de Amsterdamse als de Rotterdamse veriant worden gespeeld.

KRAKEN

Kraken is een variant van Klaverjassen. Bij kraken moet er verplicht worden gespeeld op een kleur (de speler op de voorhand mag de kleur bepalen) en mag de tegenstander bepalen of ze denken dat je nat gaat en dan kunnen ze kraken. Als de tegenpartij kraakt, mag de spelende partij (jij of je maat) nog herkraken en na een herkraak mag de tegenpartij nog superkraken. Bij elke kraak worden de punten die op het spel staan verdubbeld (de roem telt niet bij de verdubbeling). Bij een normale partij gaat het dus om 162 punten + roem, bij een kraak om 324 punten + roem, bij een herkraak om 648 + roem en bij een superkraak om 1296 punten +roem. Je kraakt dus als je denkt dat de spelende partij nat gaat (= minder dan de helft van de punten gaat halen). De partij die gaat of die gekraakt heeft (kraak, herkraak of superkraak) moet meer dan de helft van de puntenhalen, anders gaan ze nat en verliezen ze ook het spel.

Kraken speel je ook met troef in de hand. De partij die samen de meeste troef in de hand heeft, krijgt deze roem toegekend (de roem van de tegenpartij wordt dan afgekeurd). Echter stuk (Heer + Vrouw van troef) kan niet worden afgekeurd en telt altijd mee. Als beide partijen evenveel roem in de hand hebben, dan krijgt ieder zijn eigen roem. Voor roem in de hand gelden de volgende roem regels:

Naam Waarde Omschrijving
Driekaart 20 punten Drie opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.
Vierkaart 50 punten Vier opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.
Vijf- of zeskaart 100 punten Vijf of meer opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.
Stuk 20 punten Heer en Vrouw van de troefkleur.
Vier dezelfde plaatjes 100 punten Vier vrouwen, heren of azen.
Vier negens 150 punten Vier negens
Vier boeren 200 punten Vier boeren.

Nu kan je ook nog Klaverjassen hier downloaden  bij downloaden.nl